TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa Bileleşiginde “COVID-19” koronawrisu ýokanjyna garşy sanjym etmek işinde uly üstünlikler gazanyldy. Uly ýaşly adamlaryň 70 göterimi sanjym edildi.

Ýewropa Bileleşigi sanjym maksadyna ýetdi

Ýewropa Bileleşiginde “COVID-19” koronawrisu ýokanjyna garşy sanjym etmek işinde uly üstünlikler gazanyldy. Uly ýaşly adamlaryň 70 göterimi sanjym edildi. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula...