TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewraziýanyň Hökümetara geňeşiniň mejlisine

S.Berdimuhamedow ýokary sylag bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Howpsuzlyk geňeşiniň agzasy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine sapary boldy....