TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýetilen sepgitler

Ilçi Lýusia Uaýld: 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasynda möhüm sene

Türkmenistan döwletimiz dünýäniň köp sanly ýurdy bilen özara bähbitlilik, deňhukuklylyk hem-de parahatçylyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär. 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen ençeme döwletiň arasynda ýola...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu...