TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýerli häkimiýet

Beýik Hytaý diwary gaýtadan dogulýar

Hytaýyň demirgazygyndaky Hebeý welaýatynyň Sýansi etrap dolandyryşy tarapyndan häzirki wagtda Beýik Hytaý diwarynyň durkuny dikeldiş işlerine girişilendigi habar berildi ― diýip, «Xinhua» habarlar agentligi ýazýar....