TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýeralma

Zeýtun ýagly noýba

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram arassalanan gyzyl noýba 8 nahar çemçesi zeýtun ýagy 1 sany sogan 1 sany käşir 2 sany ýeralma 1 çaý çemçesi pomidor...

Ýeralma mantysy

Gerekli önümler: 3 sany ýeralma (gaýnadylan) 2 sany pomidor 1 sany sogan 250gr üwelen et 1-2 çaý çemçesi duz (köpeldilip ýa-da azaldylyp bilner) 1 çaý...

Hamyry ýeralmaly konditer bulkasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 bulgur (800ml) suw 1 bulgur (200ml) ýyly süýt Ýarym bulgur eredilen margarin ýada arassa ýag 1.5 çaý çemçesi duz 1 orta boýda...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Sowadyjy ammarlar üçin karz serişdeleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekti we bu Karar  bilen sowadyjy ammarlary gurmak we durkuny täzelemek boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin karz serişdelerini bermek tabşyryldy.  Bu...