TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýer tudananyň iýmitlik ähmiýeti

Ýer tudananyň iýmitlik ähmiýeti

Ýer tudanasynyň adam saglygyna ýetirýän peýdalary aşakdakylardyr: Ýer tudana bedeniň gündelik C witamininiň takmynan 150 göterimini kanagatlandyrýar. Bu bedene sowuklama we dümew, ýokançlyk we keseller...