TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ýer hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanuny

Ýerden we ýer böleklerinden peýdalanmak hukugy barada maglumat

Ýerden peýdalanmak hukugy haçan ýüze çykýar? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2004-nji ýylyň 1- nji noýabryndan herekete girizilen “Ýer hakynda”...

Şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak-mellek ýeri üçin ýer bölekleri barada maglumat

Ata Watan Eserleri
Şahsy kömekçi hojalygyny alyp barmak-mellek ýeri üçin ýer bölekleri kimlere berilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2004-nji ýylyň 1- nji...