TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýeňiş

“Jeýtun” we “Mäne” dokma brendleri dörediler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary yzygiderli işe girizilýär. Şeýle hem dokma harytlarynyň brendlerini döretmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly...

Öz ýurdunda çempion boldy

Dünýä belli ispaniýaly tennisçi Rafael Nadal Barselona şäherinde geçirilen tennis boýunça “ATP 500” ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Final duşuşygynda Nadal gresiýaly tennisçi Stefanos Sisipasa bilen duşuşdy....

2021-nji ýylyň agajy

Ata Watan Eserleri
“Environmental Partnership Association” daşky gurşaw guramasy, her ýyl geçirilýän “Ýewropa agajy 2021” bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi. Bäsleşigiň bu ýylky ýeňijisi ispaniýanyň Ueska şäheriniň Lesina obasynyň...

Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň dokma pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde...

«Ýeňşiň» köýneklerini onlaýn satyn alyň!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli ölçegdäki...