TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Ýe­ňiş» daýhan birleşigi

«MB» zenan aýakgaplaryny hem öndürip başlady

Ata Watan Eserleri
«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti her günde erkek kişiler, kiçi we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen dürli aýakgaplaryň 200-den gowragyny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Hojalyk jemgyýeti aýakgap...