TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýene-de sanlyja günden

Pekindäki Olimpiýa oýunlaryna haýsy Prezidentler gatnaşýar?

Ata Watan Eserleri
Ýene-de sanlyja günden, ýagny 4-nji fewralda Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde gyşky Olimpiýa oýunlaryna badalga berler. Yklymyň abraýly halkara ýaryşynyň açylyş dabarasynda köp sanly...