TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýelizaweta II

Ýelizaweta II diňe iki ýagdaýda tagtdan ýüz öwrüp biler

Beýik Britaniýanyň şazenany Ýelizaweta II özüni tagtdan ýüz öwürmäge eltip biljek iki ýagdaý barada düşündiriş berdi. Biograf Metýu Dennisonyň nygtamagyna görä, şazenan bu mesele babatynda...

Iňlis şazenanynyň dokuzynjy çowlugy dünýä indi

Beýik Britaniýanyň şazenany Ýelizaweta II ýene bir çowlugynyň enesi boldy. Ýakynda şazenanyň agtygy Ýewgeniýanyň ilkinji perzendi dünýä indi. Bu barada «Sky News» agentligi Bukingem köşgüniň...

Şa zenany üçin ýörite portret

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II ýurduň Daşary işler ministrligi tarapyndan özüniň çekilen portretiniň açylyş dabarasynda onlaýn gatnaşdy. Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrligi ýurduň diplomatiýasyna...

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

Beýik Britaniýada koronawirus ýokanjy döwründe haýyr-sahawat işlerini ýola goýan hem-de milli saglyk ulgamy üçin 32 million funt-sterling möçberinde pul serişdelerini jemlemegi başaran kapitan Tom Mura...