TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýekşenbe

Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaý saparyndan soňra karantin çärelerini berjaý ederler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň...

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...