TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Ýedi ýürekli gassap» atly kitaplary bar. Her gezek bu kitaplara gözüm düşende Gurbangylyç aga bilen bagly ynha

Gurbangylyç Hydyrow: gülki hazynasy

Ata Watan Eserleri
Kitap tekjämde belli satirik ýazyjy Gurbangylyç Hydyrowyň «Salam alýan günüm däl», «Suw seňrikden aganda», «Ýedi ýürekli gassap» atly kitaplary bar. Her gezek bu kitaplara gözüm...