TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýaşlaryň başarnyklaryny görkezip öz goşandyny goşmak

Ýaş nesli ylma gönükdirmegiň döwrebap taglymatlary

Ata Watan Eserleri
Döwrebap ösüşiň depgininde ylmyň iň soňky gazananlaryny, ylmy täzelikleri kämil ulanmak, ýaşlaryň başarnyklaryny görkezip öz goşandyny goşmak, ylmy-barlaglary, gözlegleri alyp barmak ukyplaryny ösdürmek häzirki döwrüň...