TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýaşaýyş jaýlary

Has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowylandyrylan ýaşaýyş jaýlar : Gerekli resminamalar

Has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowylandyrylan ýaşaýyş jaýlaryndaky öýlere bolan eýeçilik hukugyny döwlet belligine almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge...

Ahal we Daşoguz: Garaşsyzlyk baýramy üçin ulanmaga beriljek desgalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Ahal we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi....

Gurluşygy tamamlanan binalary kabul etmek: Üýtgetmeler

Baş Redaktor
Gurluşyk pudagynda giňden ullanylýan we gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmekde esasy hukuk namalarynyň biri bolan “Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik. Esasy...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...