TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaş sogan

Ýaş soganyň ähmiýeti we peýdalary

Ýaş sogan, Uzak Gündogarda döräp, Hytaýda we Ýaponiýada asyrlar boýy ösdürilip gelinýän ekinleriň biridir. Bu gök önüm sowuklamany bejermek, gözüňi gowulaşdyrmak, we dürli keselleriň öňüni...