TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýaryş

“Talantlaryň Gözleginde” aýdym-sazly bäsleşik : “Atavatan TV Yglan edýär!

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki, şeýle hem dünýäniň ähli ýurtlarynda ýaşaýan raýatlarymyzyň gatnaşmaga mümkinçilik berýän hem-de talantlaryň ýüze çykmagyna goşant goşmak maksady bilen täze bäsleşik yglan edilýär....

“Intellekt Bonus”:Täze zehin bäsleşigi başlaýar

Baş Redaktor
“Intellekt Bonus” ýagny, zehin bilen bonus pul ýygnap we iň köp bonus  ýygnan gatnaşyja ýeňiji bolmak mümkinçiligi berilýän täze  bäsleşik başlaýar.  “Atavatan TV” YouTube kanalynda...

Elektron sporty boýunça bagtyňyzy synap görüň!

Türkmenistanyň milli elektron sport federasiýasy, Federasiýanyň kubogyny almak boýunça “Dota2 we Counter Strike: Global Offence” oýunlar ýaryşyna gatnaşmak üçin ýazylyşygyň başlandygyny habar berýär. 14 ýaşdan...

Şosse boýunça Ýewropa çempionaty yza süýşirildi

Ata Watan Eserleri
Şosse boýunça geçirilen welosport ýaryşynyň Ýewropa çempionaty 2021 ýyla geçirildi. Şu ýylyň 9-13-nji sentýabry aralygynda Italiýanyň Trentino şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan welosiped ýaryşy koronawirus...

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy Aprelde

Dr.Döwran Orazgylyjov
Geçen ýylyň Aprel aýynyň 30-nda geçirilen žurnalistleriň arasyndaky şaşka ýaryşyna uly gyzyklanma bolupdy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň...

Üstünlik : “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň esasy üstünligi

vepa
Bilşiňiz ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen täze döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşik...

“ Ata Watan Eserleri” bäsleşigi : Baş Baýrak – “Notebook HP Probook 450, i5”

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnaly Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Döredijilik bilen meşgullanýan hem-de gyzyklanýanlar üçin nobatdaky döredijilik bäsleşiginde baş baýrak hökmünde...