TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýarymgoragçy

Hondanyň indiki duralgasy Azerbaýjan

Ýaponiýaly ýarymgoragçy Keýsuke Honda azerbaýjanyň “Neftçi” toparyna transfer edildi. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär. 34 ýaşly Honda bilen şu möwsümiň ahyryna çenli şertnama...

Hawiniň tälimçi hökmünde ilkinji çempionlygy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynda 8  gezek çempion bolan ispaniýaly ýarymgoragçy Hawi Hernandes, özüniň futbol ýoluny Katar döwletinde dowam etdirdi. Häzirki wagtda ol Katar döwletiniň “Al Sadd”...

Futbol täzelikleri: Salahyň üstünligi, Afellaýyň futboldan gitmegi

Ata Watan Eserleri
Niderlandlar Patyşalygynyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki ýarymgoragçysy Ibrahim Afellaý futbol ýoluny tamamlandygyny habar berýär. “Men umyt eden zadyma ýetip bilmedim. Ýöne muny örän rahat...

Rus futbolçysy Italiýada oýnar

Italiýanyň “Fiorentina” futbol topary özüniň resmi saýtynda Russiýanyň “Spartak Moskwa” futbol toparyndan russiýaly hüjümçi Aleksandr Kokoriny transfer edendigini resmi taýdan habar berdi. Oýunçynyň topar bilen...

Maskerano futbol sporty bilen hoşlaşdy

Dünýä belli, ençeme meşhur toparlarda çykyş eden we Argentina milli futbol ýygyndysynyň ýarymgoragçysy we goragçysy hasaplanylýan Hawýer Maskerano özüniň futbol ýoluny tamamlandygy barada habar berýär....

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Ata Watan Eserleri
Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we toparyň...

Artur “Barselonany” terk etdi

Ata Watan Eserleri
Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň resmi web saýty Arturyň 72 million ýewro bilen bilelikde 10 million ýewro bonus bahasy bilen “Ýuwentus” toparyna transfer bolandygyny mälim etdi. 23...

Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

Ata Watan Eserleri
“Bawariýa” toparynyň polýak hüjümçisi Robert Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň gowy oýunçy hökmünde ykrar edildi. Şu ýylyň 16-njy iýunynda Bawariýa topary yzly-yzyna sekizinji gezek Germaniýanyň...