TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

«Günüň dogýan ýurdy» indi IMO-da

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan paýlaşylýan habarlar, ýapon medeniýeti we edim-gylymlary baradaky baý maglumatlar indi IMO programmasynyň giňişliklerine hem ýaýrady. Ilçihana öz resmi saýtynda ýakynda resmi...

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...