TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýanyň Premýer-ministri

Ýalňyzlyk boýunça ministrlik döredildi

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suga ýurtda ýalňyzlyga garşy göreşmek babatda täze wezipe döretmegi tabşyrdy. Bu barada “Kýodo” habarlar gullugy habar berýär. Premýer-ministr Ýosihide Suga ýurduň sebitleriniň...

Bill Geýtsiň Tokio oýunlary baradaky pikiri

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts “Kiodo” ýapon habarlar agentligi bilen gurnan söhbetdeşliginde, Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň ykbaly koronawirus keseline garşy öndürilýän sanjymlaryna bagly bolar...

Ýaponiýanyň täze premýer-ministri Ýosihide Suga bolar

Baş Redaktor
Ýaponiýanyň hökümetiniň baş sekretary Ýosihide Suga ýurdy dolandyrýan Liberal-demokratik partiýasynyň “LDP” ýolbaşçysy wezipesinde saýlandy. Ol 16-njy sentýabrda ýurduň täze Premýer-ministri bolar. Mälim bolşy ýaly, ozalky...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abä Ýaponiýanyň günorta sebitinde bolup geçen giň gerimli suw joşguny we süýşgünler netijesinde köp...