TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýanyň Milli maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary institutynyň inženerleri internetiň tizliginini 319 terabit/sek ýetirip

Internetde täze tizlik rekordy

Ýaponiýanyň Milli maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary institutynyň inženerleri internetiň tizliginini 319 terabit/sek ýetirip, dünýädäki täze internet tizligini rekordyny goýdular. Ýapon alymlary ýörite işlenip düzülen usul...