TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýada ýerine ýetirilmeli däp-dessurlar

Ýaponiýada ýerine ýetirilmeli däp-dessurlar barada maglumatlar

Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar....