Tag : Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar.

BIZNES

Ýaponiýada raýatlara nagt pul goldawy berler

Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar. Ýurduň “Kýoda” habarlar gullugynyň habayrna görä, Ýapon...