TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar.

Ýaponiýada raýatlara nagt pul goldawy berler

Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar. Ýurduň “Kýoda” habarlar gullugynyň habayrna görä, Ýapon...