TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýada iki dozada “Pfizer”

Ýaponiýadan 3-nji doza sanjym karary

Ýaponiýada “Pfizer”, “Moderna” ýa-da “AstraZeneca” sanjymynyň 2 dozasyny alanlar, ýüz tutan halatynda ozal alan sanjymdan 3-njisini alyp bilerler. Ýaponiýada “COVID-19” pandmeiýasyna garşy göreşmek üçin sanjymyň...