TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaňlanma

Ýaňlanma

Kakaly ogul bileje dagda ýöreýiş edýän mahalynda oglanjyk birden büdräp aýagy daşa degende: “Wah”diýip batly ses bilen gygyrdy welin, ileridäki goja dagdan “Wah”diýlen ses ýaňlandy,...