TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Yandex»

Terjime etmek funksiýasyny kämilleşdirdi

“Yandex.Browser” daşary ýurt dilindäki sahypalary terjime etmek funksiýasyny has hem kämilleşdirdi. Indi bolsa olar diňe sahypalardaky adaty teksti terjime etmän, eýsem suratda görkezilen teksti hem...

Meşhur multfilmleri tölegsiz tomaşa etmek hyzmaty

«Soýuzmultfilm» studiýasy körpeler üçin birnäçe multfilmleri döredipdi. Olar studiýanyň altyn gaznasynda saklanylýar. «Dur, bakaly», «Oglanjyk we Karlson» ýaly multfilmler hemmeleriň ýadynda bolsa gerek. Indi, döredilenine...