TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýakyn Gündogara baran jübütler üçin iň täsirli ýerleriň biridir.

Söýgi köliniň täsinligi

Söýgi köli, Dubaýyň golaýyndaky çölde döredilen iki ýürek görnüşindäki emeli köl. Bu, Ýakyn Gündogara baran jübütler üçin iň täsirli ýerleriň biridir. Söýgi köli Dubaýdan 40...