Tag : Ýagyş suwynyň ähmiýeti

SIZDEN GELENLER

Ýagyş suwynyň ähmiýeti

Güýzüň ahyry ýakynlaşdygyça sowuk howa özüni görkezip başlaýar. Günüň ýagty täsiri öz ýerini ýagyşly, bulutly günlere galdyrýar. Käbir adamlar ýagyşyň astynda haýal ýöremegi ýa-da ezilmegi...