TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

“Açyk gapylar”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022 — 2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. «Açyk gapylar» günlerinde...

Awstriýa: türkmen talyplaryna talyp hakly okuw mümkinçiligi

Ýurdumyzyň Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory bilen Awstriýanyň Leoben dag-magdan uniwersitetiniň rektorynyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk 2020-nji ýylda iki...

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak üçin “AÇYK GAPYLAR” gününi geçirýär. Bu...