TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýagny “A” hem-de “B” toparynda nobatdaky duşuşyklar geçiriler.

Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary

Mälim bolşy ýaly. düýn futbol boýunça Ýewropa çempionaty badalga aldy. Şu gün hem çempionatda 3 duşuşyk göz öňünde tutulýar. Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär....