TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýagny 4-nji fewralda XIV gyşky Olimpiýa oýunlaryna badalga berler.

Hytaýda Olimpiýa alawynyň 3 günlük ýörişi başlandy

Ata Watan Eserleri
Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde ýene-de 2 günden, ýagny 4-nji fewralda XXIV gyşky Olimpiýa oýunlaryna badalga berler. Bu oýunlarynyň başlanmagyna 3 gün galanda Olimpiýa...