TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

XIX asyr

2020-nji ýylyň “sözi” yglan edildi

Käwagt durmuşda bir söz döwri kesgitleýär. Bu adatdan daşary we pandemiýa ýylda, ýylyň sözüniň nähili boljakdygyny kesgitleýän maglumatlar seljerildi. Amerikada has giňden tanalýan “Websteriň sözlügi”,...

Dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasy kesgitlenildi

vepa
Birki günlükde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli medeniýet we tehnologiýa Žurnaly bolan «Wired»-de dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasynyň sanawy çap edildi. Bu sanaw kitaphon okyjylarymyz...