TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Xiaomi Mi CC 11

Xiaomi ýene ulanyjylaryň ünsüni çekmegi başardy

vepa
Xiaomi telefon öndürýän şereket birnäçe akylly telefonlaryň üstünde işleýändigini duýurdy. Olaryň biriniň Xiaomi Mi CC 11 diýlip atlandyrylandygy habar berildi. Täze telefonyň awgust aýynda satuwa...