TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Xiaomi” kompaniýasy

“Redmi” telefonlarynyň 5G ulgamly täze görnüşi

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi” kompaniýasy 5G we täze prosessorly “Redmi 10X” we “10X Pro” akylly telefonyny hödürledi. “Media Tek Dimensity 820” prosessorly akylly telefony birnäçe hepde mundan öñ...

“Xiaomi” kompaniýasyndan täze telefon

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi” kompaniýasynyň belli smartfonlarynyň biri bolan “Redmi Note 9-yň” ady üýtgedilip, satuwa çykarylar. Akylly telefon Hytaýda “Redmi 10X” diýlip atlandyrylar. Mundan başga-da, oňa 5G wersiýasy...

Telefonlary arassalaýan enjam

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi” kompaniýasy dünýäde dowam edýän çylşyrymly döwürde smartfonlaryň ýüzündäki howply mikroorganizmleri ýok edýän enjam ýasady. Bu enjam bakteriýalaryň 99,9 göterimini ýok edip, telefony 30 sekundyň...

Täze “Redmi Note 9S” akylly telefony hödürlener

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi” kompaniýasy 23-nji martda täze “Redmi Note 9S” akylly telefonyny hödürlär. Täze akylly telefon Malaýziýanyñ bazarlarynda satylar. Beýleki ýurtlarda bu telefonyň başga at bilen tanyşdyrylmagyna...