TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

www.turkmengazet.com

Türkmen gelin-gyzlaryň saýty hereket edip başlady:Turkmengazet.com

Baş Redaktor
8-nji mart — Halkara zenanlar gününe sowgat hökmünde Türkmen gelin-gyzlaryň saýty-www.turkmengazet.com saýty hereket edip başlady. Mälim bolşy ýaly, soňky döwürde Türkmen dilinde maglumatlary paýlaşýan websaýtlaryň...