TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Wulwerhempton”

Çempionlar ligasynda hepdäniň oýunçysy: Erling Holand

Çempionlar ligasynda şu hepdede 1/8 duşuşyklarynyň birinji tapgyr jogap duşuşyklary geçirildi. UEFA gurmasy bolsa duşuşyklaryň arasynda tapawutlanan oýunçylaryň arasynda hepdäniň oýunçysy diýen adyna ses berlişik...

Bassyr 21 oýundan bäri ýeňip gelýär

Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň 29-njy tapgyrynda “Mançester Siti” topary öz meýdançasynda “Wulwerhempton” toparyny kabul etdi. Duşuşyk 4:1 hasaby bilen ýer eýeleriň peýdasyna tamamlandy. “Mançester Siti” toparynda...

“Liwerpul” kubok ýaryşyndan çykdy

Angliýanyň Kubogyny (FA Cup) gazanmak ugrundaky ýaryşynyň 1/16 tapgyrynda “Mançester Ýunaýted” futbol topary “Old Trafford” stadionynda “Liwerpul” toparyny kabul etdi. Duşuşygyň 18-nji minutynda myhman toparyň...

“Premýer Ligada” möwsümiň gymmat oýunçylary belli boldy

Angliýanyň “Premýer Ligasynda” möwsüm boýunça gymmat bahadan transfer edilen oýunçylar mälim edildi. Şeýlelik-de Kaý Hawers iň gymmat oýunçy diýlip yglan edildi. “Skysport” saýty bu oýunçylaryň...

Ýewropa ligasynyň ¼ finalynyň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň arasynda uly gyzyklanma döredýän Ýewropa Ligasynyň kubogynyň ¼ finalynda duşuşjak toparlar belli boldy. Olar 1/8 final duşuşyklarynda garşydaşlaryny ýeňen “Baýer”, “Inter”, “Sewilýa”, “Wulwerhempton”,...

Her bir ýeňiş üçin 3 müň agaç

Angliýanyň “Arsenal” toparynyň goragçysy Hektor Bellerin dünýäde tokaý zolaklarynyň döredilmegi hem-de olaryň sanynyň köpeldilmegine goşant goşmak maksady bilen haýyr-sahawat kompaniýasyna goşulmagy makul bildi. 25 ýaşly...