TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wolkswagen

Döwrebap we elýeterli taksi hyzmatlary

                  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň durmuşa geçirýän irginsiz zähmeti netijesinde ýurdumyzyň birnäçe edaradyr-kärhanalary halkara derejesindäki abraýa...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Ata Watan Eserleri
Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim ýokarlandy....