TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wodorod

Benzinli awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edip biler   

Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etmekçi bolýar. 2030-njy ýyllaryň ortalarynda Ýaponiýanyň bazarlarynda benzin we dizel hereketlendirijili ...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne göze...

Dünýäniň ilkinji wodorodly uçary

Angliýanyň “ZeroAvia” kompaniýasy wodorod ýangyjyny ulanyp, dünýäde ilkinji täjirçilik uçarynyň uçuşyny amala aşyrdy diýip, “Sky News” habar berýär. “Piper M” kysymly uçar, suw buglaryndan başga...