TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wiza dokumentler

Türkiýe Wizalary : Syýahatçylyk Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor
Türkiýe döwletiniň Türkmenistan raýatlaryny üçin öň bar bolan ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmagy, ýagny, mundan beýläk Türkmenistanyň raýatlary Türkiýä gitmek islese, wiza talap edilýändigini hasaba alyp...