TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Witýazdan»

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär. Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň...