TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wise-premýer

Türkmenistanda Geomaglumatlar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäherinden başlap, Türkmenistanda Geomaglumatlar merkezi dörediler. Bu baradaky teklibi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde öňe sürdi. Döwlet Baştutanynyň hem nygtaýşy...

Türkmenistanyň Prezidenti: «Nebitgaz pudagynda çig maly gaýtadan işleýän zawodlary gurmak zerur»

Ata Watan Eserleri
14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanymy Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy boýunça çig maly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda degişli...

Fitch Ratings» halkara agentligi bilen şertnama baglaşmak

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkara maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça görülýän anyk...

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

vepa
Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli...

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi....

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça işlenip...