TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wirusly RNK konsentrasiýasy

Koronawirus bir aýa çenli «ýaşaýar»

Ata Watan Eserleri
Amerikaly alymlar koronawirus bölejikleriniň hassa wirusdan gutulandan soň bir aýa çenli onuň öýünde bolup biljekdigini aýdýarlar. Ostindäki Tehas uniwersitetiniň gözlegçileri iki aý mundan ozal koronawirus kesgitlemesi...