TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wirus süzgüçleri

<> täze programmasy ýalany ýüze çykarýar

vepa
«Maýkrosoft» kompaniýasy tarapyndan öndürilen «News Guard» atly täze programma bize okaýan habarymyzyň hakykata esaslanyp, esaslanmaýandygyny duýdurýar. Habar süzgüjini telefonymyzda ulanmak üçin nähilidir bir ýörite goşmaça...