TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary

Mejlis şu ýyl 36 resminama kabul etdi

Şu ýylyň ýedi aýynda Türkmenistanyň Mejlisinde resminamalaryň 36-sy ara alnyp maslahatlaşyldy, şol sanda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 20-si hem-de Mejlisiň Kararlarynyň 16-sy kabul edildi. Bu barada Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa...