TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

WhatsApp

“Meta”-dan “Facebook” we “WhatsApp” ulanyjylaryna “açaryňyzy üýtgediň” duýduryşy

Ata Watan Eserleri
Dünýäde iň köp ulanylýan sosial media programmalary bolan “Facebook” we “WhatsApp” -da aldawçylyk hüjümleriniň köpelendigi mälim edildi. Meta kompaniýasy, iki platformadaky ulanyjylaryň hem açarlaryny üýtgetmelidigini,...

“Facebook” akylly sagat öndürmekçi

ABŞ-nyň “Facebook” jemgyýetçilik kompaniýasy özüniň akylly sagadyny çykarmak isleýär we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär. Bu barada “Information” onlaýn neşiri habar berýär. Öndüriljek akylly sagat...

“WhatsApp”-yñ täze ýyl rekordy

Dünýä belli “Facebook” kompaniýasy, Täze ýyl baýramçylyk günlerinde meşhur “WhatsApp” jemgyýetçilik ulgamynyñ gazanan üstünliklerini paýlaşdy. Geçirilen statistika netijeleri boýunça “WhatsApp” jemgyýetçilik ulgamynyñ ulanyjylary, Täze ýyl...

2020-nji ýylyň programmalary

«App Annie»-niň bilermenleri 2020-nji ýylyň iň meşhur ykjam programmalaryň sanawyny yglan etdiler. Sanawyň başyny «TikTok», «Tinder» we «Facebook» çekýär. Sanawda programmanyň hili, olaryň ýüklenip alnan mukdary, ulanyjylaryň ondan peýdalanmak...

Dünýäde iň meşhur programma

“Sensor Tower” analitik kompaniýasy, kompvuter we “akylly” enjamlara göçürip almak we girdeji gazanmak arkaly iň gowy programmalaryň sanawyny kesgitledi. Kompaniýanyň habaryna görä, “WhatsApp” programmasy noýabr...

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär. Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

Iň köp ýüklenen programmalar belli boldy

Pawel Durow tarapyndan işlenip taýýarlanan «Telegram» sosial aragatnaşyk tory dünýäde iň köp ýüklenip alnan mobil programmalaryň sanawynda sekizinji orny eýeledi. Bu sanawyň başyny «TikTok» çekýär....

“WhatsApp” öz wideo jañ çägini artdyrdy

Ata Watan Eserleri
“WhatsApp” programmasynyñ döredijileri toparlaýyn wideo we audio jañlarynda ulanyjylaryñ sanyny iki esse köpeltdi. Öñ audio-wideo jañlarda 4 adam gatnaşyp bilýärdi. Indi bolsa wideo jañda 8...