TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Westport Trading Ltd.»

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Şu gün, 21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň “Türkmenistan-ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuard hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly...

«Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda onlaýn görnüşinde  «Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Hökümetiniň...