TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wengriýanyň Budapeşt şäheri

Futbol janköýerleri üçin hoş habar

UEFA guramasy 55 döwletiň agzalarynyň baş kätipleri bilen COVID-19 epidemiýasyndan soňky Ýewropa futbolunyň käbir meselelerini ara alnyp maslahatlaşmak üçin wideomaslahat geçirdi. Bu maslahatda esasy meseleleriň...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň mejlisi geçirildi

vepa
2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň...

Türkmen-wenger işewürler maslahaty geçirildi

vepa
2020-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde işewürler maslahaty geçirildi. Bu işewürler maslahaty Wengriýanyň eksporty ösdürmek boýunça agentligi, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi hem-de ýurdumyzyň...