Tag : Wenesuela 12 müň sazandanyň bilelikde ýerine ýetiren dünýädäki iň uly orkestri hökmünde Ginnesiň Rekordlar kitabyna girdi.

MEDENIÝET

Ginnese giren iň uly orkestr

Wenesuela 12 müň sazandanyň bilelikde ýerine ýetiren dünýädäki iň uly orkestri hökmünde Ginnesiň Rekordlar kitabyna girdi. Ýurduň çagalar we ýaşlar orkestrleri ulgamy diýlip atlandyrylýan bu...