TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Welotrek boýunça dünýä çempionaty

Bezeg işleri boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek zalynyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş...

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün ýurdumyzda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellendi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çäresine bagyşlanyp, köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz...

Welotrek çempionatyna 186 ýurtdan türgenler gatnaşar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Welosipedçileriň halkara birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarowy kabul etdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Habarda...

Internet-saýty döretmek boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada işleri ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär. Bu bäşlegiň bildirişi “Türkmenistan” gazetinde...

Türkmenistan halkara ýaryşlara taýýarlyk görýär

Ata Watan Eserleri
Döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherjiginde halkara ýaryşlara görülýän taýýarlyk işleri barada gyzyklandy. Milli Liderimiz welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň üsti ýapyk welotrek...

Türkmenistan agyr atletika boýunça ýaryşlary kabul etmäge taýýar

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji jenap Maýkl Iranä minnetdarlyk hatyny we mähirli salamyny ýollady. Hormatly Prezidentimiz 2018-nji...

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Baş Redaktor
Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramak

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary  B.Mätiýewiň Halkara welosipedçiler birleşiginiň Prezidenti Dawid Lappartien bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Sport we ýaşlar syýasaty...