TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Welaýatlar

Ýurdumyzyň welaýatlary boýunça täze ýolbaşçylar bellendi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça hem guramaçylyk wezipelerine seretdi. Bu batada täze ýolbaşçylar...

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy...

Türkmenistan Russiýadan ýeralmanyň tohumyny satyn alar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň...